Ana içeriğe atla

ETİK İLKELER

1. Araştırma ve Yayın Etiği Standartları

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu kapsamda, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ve YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır ( https://publicationethics.org/ https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-…). Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.

*Aşağıda belirtilen esaslar, COPE ve YÖK tarafından belirtilen standartlar esas alınarak hazırlanmıştır.

2. Yazarların Sorumluluğu

Eser Dergiye gönderilmeden önce, Derginin benimsediği etik standartlara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit eder.

Eserin araştırma ve yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yazar, eseri göndermekle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine, COPE tarafından açıklanan araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olarak eserin hazırlandığını taahhüt eder.

3. Hakemlerin Sorumluluğu

Hakem kendisine gönderilen eseri COPE tarafından açıklanan linkteki (https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewe…) esasları dikkate alarak değerlendirmesini tamamlar ve kendisine tanına süre içinde editör kuruluna iletir.

4. Editör ve Editör Kurulunun Sorumluluğu

a) Tarafsızlık: editör, eser sahibinin dininden, cinsiyetinden, uyruğundan ve siyasi görüşünden bağımsız olarak eserlerin değerlendirme sürecini yürütür.

b) Gizlilik: Yayın sürecinde kör hakemlik esasının korunmasını sağlar. Ayrıca yazar ile hakem arasında çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirleri alır.

c) Adiliyet: Hakem sürecinin etik standartlara uygunluğu açısından COPE rehberini (https://publicationethics.org/files/What_To_Do_If_Suspect_Peer_Review_M…) dikkate alır.

d) İşbirliği ve koordinasyon: Eserlerin değerlendirme sürecinin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanır.

e) Bilgi paylaşımı: Kurulda görevli diğer kişilerle derginin yayın süreci ve makale değerlendirme süreçleri hakkında bilgi paylaşımında COPE tarafından belirlenen linkteki (https://publicationethics.org/files/Sharing%20_of_Information_Among_EiC…) esasları gözetir.

f) Etik ihlalleri: Dergiye yayınlanması için gönderilen veya Derginin önceki sayılarında yayınlanmış bir esere ilişkin olarak,

Mükerrer yayın, dilimleme, intihal, uydurma veri, çıkar çatışması ve haksız yazarlık şüphesi oluştuğunda;
Yazarlık değişiklikliği talepleri hakkında
COPE tarafından belirtilen linkte (https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%…) yer alan standartlara riayet eder. Ayrıca COPE tarafından yayınlanan mükerrer yayın ve dilimleme açısından (https://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf) linkinde; haksız yazarlığa ilişkin (https://publicationethics.org/files/Recognise_Potential_Authorship_Prob…) linkinde açıklanan hususlara dikkat eder.

 

YAYIN İLKELERİ

1. Yazarların eserlerini bu dergiye göndermeleri, ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi yayın ilkelerini kabul ettikleri anlamına gelir.

2. ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanır.

3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

4. Dergide yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

5. Dergiye gönderilen çalışma yazara iade edilmez; sadece değerlendirme sonucu yazara bildirilir.

6. Eserler, “Microsoft Office Word” programında yazılmış olmalıdır. Telif Hakkı formunun imzalanması ve pdf formatında gönderilmesi gerekmektedir.

7. Dergide yayımlanacak eserler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak kaleme alınabilir. Dergiye gönderilen eserlerin yazım ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir. Dergiye gönderilen eserlerde, en az 100 kelimelik öz bölümü bulunmalıdır. Eser dilinin Türkçe olması halinde; öz bölümü Türkçe olmalı ve çalışmada bu kısmın İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde bir çevirisine yer verilmelidir. Eser dilinin Türkçe dışında bir dil olması halinde, bu dilde bir öz ve bu özün Türkçe veya İngilizce çevirisi çalışmaya eklenmelidir. Öz başlığında her iki dilde olmak üzere en az beşer adet anahtar kelimeye ve eserin başlığına yer verilmelidir.

8. Yazarlar, eserde adlarını belirttikten sonra dipnot düşerek, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve ORCID numaralarını belirtmelidirler.

9. Yazarlar, eserlerinin dergiye gönderdikleri haliyle “basıma” hazır olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Editörler tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen yazılar geri çevrilir.

10. Eserler, ön inceleme aşamasından sonra kör hakemlik sistemine uygun olarak hakem değerlendirmesine tâbi tutulur. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemin önerdiği düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, raporda belirtilmesi halinde eser tekrar hakem denetimine gönderilir. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.

11. Dergide sadece hakem denetiminden geçen eserler yayımlanır.

12. Eserler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda yayınlamak da dâhil olmak üzere eserlerin tüm yayın/yayım hakları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Bu hususta yazarlara telif ücreti ödenmez.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.