Ana içeriğe atla

1. Yazarların eserlerini bu dergiye göndermeleri, ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi yayın ilkelerini kabul ettikleri anlamına gelir.

2. ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayımlanır.

3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

4. Dergide yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

5. Dergiye gönderilen çalışma yazara iade edilmez; sadece değerlendirme sonucu yazara bildirilir.

6. Eserler, “Microsoft Office Word” programında yazılmış olmalıdır. Telif Hakkı formunun imzalanması ve pdf formatında gönderilmesi gerekmektedir.

7. Dergide yayımlanacak eserler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak kaleme alınabilir. Dergiye gönderilen eserlerin yazım ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir. Dergiye gönderilen eserlerde, en az 100 kelimelik öz bölümü bulunmalıdır. Eser dilinin Türkçe olması halinde; öz bölümü Türkçe olmalı ve çalışmada bu kısmın İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde bir çevirisine yer verilmelidir. Eser dilinin Türkçe dışında bir dil olması halinde, bu dilde bir öz ve bu özün Türkçe veya İngilizce çevirisi çalışmaya eklenmelidir. Öz başlığında her iki dilde olmak üzere en az beşer adet anahtar kelimeye ve eserin başlığına yer verilmelidir.

8. Yazarlar, eserde adlarını belirttikten sonra dipnot düşerek, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve ORCID numaralarını belirtmelidirler.

9. Yazarlar, eserlerinin dergiye gönderdikleri haliyle “basıma” hazır olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Editörler tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen yazılar geri çevrilir.

10. Eserler, ön inceleme aşamasından sonra kör hakemlik sistemine uygun olarak hakem değerlendirmesine tâbi tutulur. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemin önerdiği düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, raporda belirtilmesi halinde eser tekrar hakem denetimine gönderilir. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.

11. Dergide sadece hakem denetiminden geçen eserler yayımlanır.

12. Eserler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda yayınlamak da dâhil olmak üzere eserlerin tüm yayın/yayım hakları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Bu hususta yazarlara telif ücreti ödenmez.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.