Ana içeriğe atla
  1. Yazılar  “Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır.  Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, ana metin 1,5 satır aralığı ve 12 punto paragraf başı içeriden başlamalıdır. Dipnotlarda ve tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir.
  2. Dipnotlar numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir.
  3. Tablo ve şekillere numara verilmeli ve altta yer almalıdır. Numara sonrasında başlık ve açıklama gelmeli, alıntı yapılan kaynak ise hemen altında verilmelidir.
  4. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlıklandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

1. seviye: I, II, III, ...

2. seviye: A, B, C, ...

3. seviye: 1, 2, 3, ...

4. seviye: a, b, c, ...

5. seviye: aa, bb, cc, ...

  1. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
  2. Bir kaynaktan aktarılan metinler tırnak içerisinde verilmeli ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. Dergimizde Chicago/Turabian atıf sistemi kullanılmaktadır.
  3. Metin içerisinde kaynaklara atıf yapıldığında kaynakça ve dipnotta aşağıdaki yazım şekline uyulmalıdır;

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı, Basıldığı Yer: Yayınevi, Yıl.

Örnek: KENT, Bülent. Türk ve Alman Hukukunda Elektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumları,  1. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2012
 

Atıf: KENT, s. 153

Aynı yazarın birden fazla kitabına atıf yapılması durumunda, atıf yapılan kitapların kısaltılmış haline kaynakçada yer verilmelidir. Örnek: KENT, Bülent. Türk ve Alman HukukundaElektrik Piyasasının Düzenlenmesi ve Düzenleyici Kurumları,  1. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2012, ( Enerji Piyasası), Metin içi atıf: KENT, Enerji Piyasası, s.58

Çift yazarlı eserlere [Yazarın SOYADI, Adı / SOYADI, Adı] şeklinde atıf yapılmalıdır.

Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın SOYADI, Eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma, sayfa numarası verilmelidir. Örneğin, KENT, Enerji Piyasası, s.79

Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi ve Yılı, Cilt Numarası, Sayı Numarası, Yıl, İlk ve Son Sayfa Numaraları.

KENT, Bülent. Almanya’da Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S. 1, 2006, s.123-142.

Atıf: KENT, s. 135.

Aynı yazarın birden fazla makalesine atıf yapılması durumunda, atıf yapılan makalelerin kısaltılmış haline kaynakçada yer verilmelidir. Örnek: KENT, Bülent. Almanya’da Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S. 1, 2006, s.123-142, (İdari Vesayet Denetimi)

Metin içi atıf: KENT, İdari Vesayet Denetimi, s.138.

     Online Yayınlarda kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

TÖRECİ, Funda: “Eser Sahibinin Manevi Hakkı”, Erişim Tarihi: Mart 2013; http://www.terazi.com.tr/2013/mart/3.html