Ana içeriğe atla

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına

Derginin Sahibi

Prof. Dr. Bülent KENT

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Memiş OKUYUCU

 

 

Editörler

Doç. Dr. Erdal YERDELEN

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Talat KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Çiler Damla BAYRAKTAR

Arş. Gör. Hasan Utku ŞATIROĞLU

Arş. Gör. Fatih DÜĞMECİ

Arş. Gör. Ayşegül POLAT

Arş. Gör. Hakan KOÇAK

Arş. Gör. Hayrunnisa ALTIN

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bülent Kent

Prof. Dr. Mustafa Avcı 

Prof. Dr. Cemil Kaya

Prof. Dr. Refik Korkusuz                                    

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu                         

Prof. Dr. Mustafa Ateş   

Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek                  

Prof. Dr. Gülin Güngör                     

Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu                              

Prof. Dr. Rauf Karasu                       

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik                                                 

Prof. Dr. Ömer Anayurt                   

Prof. Dr. Doğan Soyaslan                                

Prof. Dr. İzzet Özgenç                                      

Prof. Dr. Yücel Oğurlu                                                                                           

Prof. Dr. Yusuf Karakoç                      

Prof. Dr. Yusuf Aksar

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz